چه خبر از اقتصاد ایران

Answered by Roya Najjar
Fråga: 
چه خبر از اقتصاد ایران
Svar: 

با درود

بدین وسیله به اطلاع می رساند که این سرویس متعلق به کشور سوئد و افرادی که در آن زندگی می کنند، می باشد. لذا اگر شما دوست عزیز، شامل این گروه می باشید خواهشمند اطلاعات در خواستی خود را محدود فرموده، دوباره ارسال تمایید. چون سوال شما یا موضوعات بسیاری را در بر می گیرد ویا مفهوم نمی باشد.

هم چنین لازم به ذکر است که این سرویس به علت تغییرات شبکه ای تا مدتی غیر قابل دسترس می باشد. به محض راه اندازی دوباره در خدمت شما دوستان گرامی هستیم.

با سپاس
Bibblansvarar

24 April 2014 - 8:59

Categories