Vad är detta för djur?

Fråga: 
Vad är detta för djur?
Svar: 

SLU (Sveriges lantbruksunivetsitet) har en hemsida (artdatabasen.se) där man samlat facebook-grupper som kan hjälpa till med artbestämning av olika sorters växter och djur. För leddjur rekommenderar man facebook-gruppen Leddjurens liv. Ställer du din fråga till dem, tror jag du får ett snabbt svar.
Ett annat alternativ är att fråga jourhavande biolog på Naturhistoriska museet. Dem hittar du på https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/fragajourhavandebiolog.147.html

1 August 2020 - 9:43