Vad ansåg vikingar om oäktingar?

Answered by Andréa Haglund
Fråga: 
Vad ansåg vikingar om oäktingar, t. ex. om deras fruar fick barn med andra män medan de själva var borta på sjön?
Svar: 

På vikingatiden var det inte ovanligt med oäktingar, däremot så brukar dessa i första hand vara barn som gifta män fått tillsammans med bihustrur eller frillor. Män fick lov att ta bihustrur så länge som den första hustrun visste om det, däremot finns inga kända fall om det omvända. Ibland gjordes vikingarnas oäktingar till arvingar, men de kunde också sättas ut i skogen. 

Det är först under medeltiden och kristendomens intåg som tydligare lagstiftning började dyka upp. 

Länk:
https://popularhistoria.se/vardagsliv/traditioner/aktenskap-ett-karleken...

28 July 2020 - 7:40

Categories