Hur mycket vitlök importerar Sverige från Kina?

Answered by Ela Klayman Cohen
Fråga: 
Hur mycket vitlök importerar Sverige från Kina?
Svar: 

Statistiska centralbyrån samlar statistik över Sveriges import och export. I Statistikdatabasen kan man sammanställa data över export och import efter länder, varugrupp och år/månad. För varugruppen enligt KN "070320 Vitlök, färska eller frysta" uppges importen från Kina år 2019 vara 175 ton, och för mars 2020 22 ton.
Jämför med den totala importen av denna varugrupp: 2019 - 3 397 ton, mars 2020 - 391 ton.
 
Här kommer länkar till dem relevanta tabellerna i Statistikdatabasen. (SCB:s statistikservice, 010-479 40 00, kan hjälpa till med instruktion till användning):
Varuimport från samtliga länder efter varugrupp KN 2,4,6,8-nivå och handelspartner, sekretessrensad, ej bortfallsjusterat. År 1995 - 2019

Varuimport från samtliga länder efter varugrupp KN 2,4,6,8-nivå och handelspartner, sekretessrensad, ej bortfallsjusterat. Månad 1995M01 - 2020M03

11 June 2020 - 10:38