Marknadsekonomi & Planekonomi, vilka likheter finns

Answered by Anders Lundblad
Fråga: 
Vad är likheter mellan marknadsekonomi och planhushållning
Svar: 

Marknads- och planekonomin är bägge ekonomiska system, men där slutar också likheterna.
Den här frågan har vi fått tidigare i Bibblan svarar och min kollega svarade då (2014-01-14) följande: http://bibblansvarar.se/sv/svar/vilka-fordelar-och-nackdelar-eSå här står det i NE, nationalencyklopedin:
Planekonomi:
planekonomiplanekonomi är ett ekonomiskt system. Systemet bygger på att staten bestämmer vad som ska tillverkas, vad varor och tjänster får kosta och hur mycket de anställda ska få i lön.
Oftast äger staten alla företag. En statlig myndighet gör upp en plan för exempelvis fem år där det står hur mycket varje företag ska tillverka, hur många anställda de ska ha med mera. Dessutom styr staten skolor och forskning.
Planekonomi har främst funnits i socialistiska länder, bland annat i Sovjetunionen och Kina. Men i dag finns nästan inget land som har en riktig planekonomi.
Många menar att systemet gör att det inte blir så stora skillnader mellan rika och fattiga, att människor inte blir arbetslösa och att även avlägsna områden får tillgång till varor och tjänster. Andra menar att produktionen inte blir effektiv och att det råder brist på varor. Dessutom har en central myndighet svårt att planera ekonomin för ett helt land.
Marknadsekonomi:
marknadsekonomi är ett ekonomiskt system. Systemet bygger på att företag och enskilda personer fritt kan framställa, sälja och köpa varor och tjänster utan att staten eller någon annan lägger sig i.
Vad som tillverkas, hur mycket varorna kostar och hur mycket de anställda får i lön styrs av efterfrågan och utbud på marknaden. Efterfrågan innebär att någon vill köpa en vara och utbud betyder att det finns varor att köpa.
Priset blir högre om många vill köpa en vara som det är ont om och lägre om få vill köpa en vara som det finns gott om. På samma sätt kan man få högre lön när det är brist på personal och lägre lön om det finns många arbetslösa som vill ha samma arbete.
Företagen kan tävla med varandra genom att ändra priset men också genom att erbjuda nya sorters varor. Handeln mellan länder är fri, utan tull på varor.
Många menar att marknadsekonomi är bra eftersom systemet styr sig självt så att människor får tillgång till allt de behöver. Eftersom företagen tävlar med varandra blir de effektiva. Andra menar att systemet gör att det alltid finns arbetslösa människor och att de som är sjuka, gamla eller av någon annan anledning inte kan prestera så mycket blir fattiga.
Lite mer att läsa:
http://www.aktiesite.se/sv-SE/article/market-economy/
Så här står det i NE, nationalencyklopedin:
Planekonomi:
planekonomiplanekonomi är ett ekonomiskt system. Systemet bygger på att staten bestämmer vad som ska tillverkas, vad varor och tjänster får kosta och hur mycket de anställda ska få i lön.
Oftast äger staten alla företag. En statlig myndighet gör upp en plan för exempelvis fem år där det står hur mycket varje företag ska tillverka, hur många anställda de ska ha med mera. Dessutom styr staten skolor och forskning.
Planekonomi har främst funnits i socialistiska länder, bland annat i Sovjetunionen och Kina. Men i dag finns nästan inget land som har en riktig planekonomi.
Många menar att systemet gör att det inte blir så stora skillnader mellan rika och fattiga, att människor inte blir arbetslösa och att även avlägsna områden får tillgång till varor och tjänster. Andra menar att produktionen inte blir effektiv och att det råder brist på varor. Dessutom har en central myndighet svårt att planera ekonomin för ett helt land.
Marknadsekonomi:
marknadsekonomi är ett ekonomiskt system. Systemet bygger på att företag och enskilda personer fritt kan framställa, sälja och köpa varor och tjänster utan att staten eller någon annan lägger sig i.
Vad som tillverkas, hur mycket varorna kostar och hur mycket de anställda får i lön styrs av efterfrågan och utbud på marknaden. Efterfrågan innebär att någon vill köpa en vara och utbud betyder att det finns varor att köpa.
Priset blir högre om många vill köpa en vara som det är ont om och lägre om få vill köpa en vara som det finns gott om. På samma sätt kan man få högre lön när det är brist på personal och lägre lön om det finns många arbetslösa som vill ha samma arbete.
Företagen kan tävla med varandra genom att ändra priset men också genom att erbjuda nya sorters varor. Handeln mellan länder är fri, utan tull på varor.
Många menar att marknadsekonomi är bra eftersom systemet styr sig självt så att människor får tillgång till allt de behöver. Eftersom företagen tävlar med varandra blir de effektiva. Andra menar att systemet gör att det alltid finns arbetslösa människor och att de som är sjuka, gamla eller av någon annan anledning inte kan prestera så mycket blir fattiga.
Lite mer att läsa:
http://www.aktiesite.se/sv-SE/article/market-economy/
8 april 2014 - 19:24

28 May 2020 - 18:43

Categories