Varför är Kenya ett fattigt land?

Answered by Olof Lindvall
Fråga: 
Varför är Kenya ett fattigt land trots att den är en av de största länderna som exporterar kaffe och te till världen?
Svar: 

Hej!

Kenya är ett land med stora klyftor där det finns både stor medelklass men dessutom många fattiga.

I och med att många arbetar med jordbruk blir ekonomin känslig för ojämn nederbörd och missväxt och världsmarknadspriserna på det man exporterar, även om ekonomin är mer varierad är grannländernas.

Det finns också maktkamp mellan stammar, ojämlikhet och korruption som hindrar utveckling av ekonomin och även en oro i länderna runt omkring som påverkar möjligheterna till ekonomisk utveckling. 

Läs gärna mer om Kenya på:
SO-rummet
Globalis.se
Landguiden

10 May 2020 - 16:15