Varför går ekonomin i cykler?

Answered by Daniel Björklund
Fråga: 
Varför går ekonomin i cykler? Varför kan den inte vara jämn?
Svar: 

Om ekonomin vart jämn hade utvecklingen stagnerat, stannat upp. Cyklerna beror på att allting är i rörelse och påverkar varandra. Säker och ting ändras och det skapar en dominoeffekt.

Du kan läsa mer om konjunktionscykler på SO-rummet och NE.se

26 April 2020 - 15:56

Categories