Varför är kon helig i Indien?

Answered by Karin Wendel
Fråga: 
Varför är kon helig i Indien?
Svar: 

I Indien är hinduismen den största religionen. I hinduismen är allt levande heligt. Korna är särskilt viktiga. Detta förklaras närmare här.

26 March 2020 - 16:54

Categories