Kattens morrhår

Answered by Kristina Apelqvist
Fråga: 
Varför bryts morrhåren på en gammal katt?
Svar: 

När en äldre katt plötsligt har flera avbrutna morrhår finns det risk för att den har någon bakomliggande sjukdom eller lider av stress. Därför rekommenderar jag att ägaren tar sin katt till en veterinär.

En del katter är mer aktiva än andra och nöter sina morrhår mer när de leker utomhus eller med andra katter. Det är heller ingen fara för katten om den bryter ett morrhår vid ett enda tillfälle. Men om den plötsligt börjar få flera brutna morrhår beror det på att något i kattens liv har förändrats. 

Jag skickar med två länkar där du kan läsa mer. Den första  är ett kortfattat svar på en fråga om en katt som har brutna morrhår. Observera att den katten har vissa kända sjukdomar eftersom ägaren tagit den till veterinär. Den som besvarar frågan är utbildad veterinär. Webbplatsen heter veterinären.nu. Den andra länken är en artikel på lättläst engelska på en webbplats som drivs av en man som är journalist och kattägare. Han har ingen veterinärutbildning, men har stor erfarenhet av katter och har kontakt med kattexperter. Den webbplatsen heter seniorcatwellness.com.

Svensk veterinär svarar: http://veterinaren.nu/fragelada/besvarad/katt/varfor-brister-gar-min-katts-morrhar-av
Artikel på engelska: https://www.seniorcatwellness.com/cats-whiskers-keep-breaking-off/#Why_Do_Whiskers_Break_Off

25 March 2020 - 16:38