Det antika arvet under medeltiden?

Answered by Daniel Björklund
Fråga: 
Varför föll det antika arvet i glömska under medeltiden?
Svar: 

Jag skulle säga att det finns flera skäl. Romarriket gick under och Europa åter blev en massa småländer och regioner och kristendomen som en tillbakahållande kraft, då sågs också kunskapen från antiken hednisk. Du kan läsa mer om ämnet på SO-rummet:
Medeltiden - SO-rummet
Arvet från antiken - SO-rummet

Det finns också bra artiklar tillgängliga på webben:
När jorden blev platt - Forskning & Framsteg
Hur länge trodde man att jorden var platt? - Illustrerad vetenskap
Trodde folk på medeltiden att jorden är platt? - Historiska media

Slutligen vill jag också tipsa om Fråga en historiker på Lunds universitet. Där svarar utbildade historiker på frågor.

6 October 2019 - 18:23