Har fåglar en lilltå eller tre?

Answered by Karin Wendel
Fråga: 
Har fåglar en lilltå eller tre?
Svar: 

Fåglarnas fötter ser olika ut beroende på vilken slags föda de äter och var de lever. En del har simhud mellan tårna, andra behöver klorna för att fånga byte med och ytterligare andra springer mycket. Fåglar har oftast fyra tår och den första är mycket liten och är bakåtriktad.  Men det finns också fåglar som bara har två tår, som strutsen. 
Läs mer på Nordiska riksmuseets sida, på Wikipedia eller om du har möjlighet, på Nationalencyklopedin där utförlig artikel om fåglars anatomi finns. Se under rubriken 'Specialiseringar för födosök'.

9 September 2019 - 11:22