Till vilka länder exporterar Sverige sina sopor?

Answered by Lennart Kihlberg
Fråga: 
Till vilka länder exporterar Sverige sina sopor?
Svar: 

Hej!

Den senaste statistiken jag hittar är från SCB år 2017:
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/avfall/avf...

Här är några länkar som specifikt tar upp plast och farligt avfall:

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=7083624

https://www.avfallsverige.se/aktuellt/nyhetsarkiv/artikel/vart-gar-det-f...

Utöver detta finns tyvärr också en verksamhet med illegala transporter av avfall. Det säger sig självt att den statistiken saknar många komponenter. Enligt nedanstående artikel från Naturvårdsverket, är majoriteten av de transporter som upptäcks, på väg till Afrika:

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Avfall-illega...

Vänliga hälsningar,

13 June 2019 - 10:23