Hur många irländare var slavar i USA?

Answered by Peter Stenberg
Fråga: 
Hur många vita (irländare) var slavar i USA?
Svar: 

Att irländare ska ha varit slavar i USA är en myt som fått visst fotfäste på senare år. Särskilt i högerextrema kretsar i USA. Denna myt ingår i en lång tradition av rasistiskt motstånd mot svarta befrielserörelser.

​Att många irländare utvandrade till USA och arbetade under usla arbetsvillkor är sant. Det finns även Irländare som deporterades till USA för att arbeta där. Med det är inte samma sak som att de var slavar.

​Liam Hogan beskriver detta på följande vis, i artikeln "Myten 'Irländare var ju också slavar'" som finns att läsa på Expos webbplats (se länk nedan):

"Berättelsen om de irländska slavarna bygger på den felaktiga sammanblandningen av kontraktstjänarskap med regelrätt slaveri (på engelska chattel slavery, chattel betyder personlig egendom, lösöre). De två är inte samma sak.

Kontraktstjänarskap var en form av bundet arbete, där en migrant gick med på att arbeta under en viss bestämd tidsperiod (mellan två och sju år) i utbyte mot att kostnaden för hens resa över Atlanten betalades. Det påminner därmed delvis om det svenska statarsystemet. Kontraktstjänarskap var ett kolonialt påfund som gjorde det möjligt för många att utvandra till den 'Nya världen' och samtidigt skapa en billig arbetskraft av vita som plantage­ägare och köpmän kunde utnyttja. De kontraktstjänare som slutförde sin avtalade arbetsperiod blev fria och fick en 'frihetsbetalning'.

Den stora majoriteten av de arbetare som ingick i detta system gjorde det frivilligt, men det fanns även de som tvångsförflyttades från Brittiska öarna till kolonierna och såldes som kontraktstjänare mot sin vilja. Bland dessa tvångsdeporterade fanns sannolikt politiska fångar och personer som dömts för allvarliga brott. Men så vitt vi vet var de flesta helt enkelt fattiga och socialt utsatta.

Regelrätt slaveri var däremot obegränsat i tid. En slav var aldrig fri så länge hen levde, och slaveriet var ärftligt – barnen till slavar var slavägarens egendom. Vem som var slav bestämdes efter 'ras', det fanns inget sätt att undkomma sin blodslinje. En slav behandlades som boskap, du var fri att döda din slav under det att du 'tillrättavisade' hen och begick därmed inget brott. Avrättandet av 'uppstudsiga' slavar uppmuntrades i slavstaterna för att avskräcka slavarna från uppror och olydnad, och deras ägare fick generösa summor som kompensation för sin 'förlust'. En kontraktstjänare kunde klaga inför en domstol om hen behandlades illa, medan en slav inte hade någon tillgång till rättssystemet."

 

​Läs mer om myten om irländska slavar:

Artikeln "Myten 'Irländare var ju också slavar'" av Liam Hogan, på tidskriften Expos webbplats (länken öppnas i ett nytt fönster)

Wikipedia om "Irish slaves myth", på engelska (länken öppnas i ett nytt fönster)

13 June 2019 - 10:18

Categories