Är sharia från koranen eller från hadith?

Answered by Anja Holmström
Fråga: 
Är sharia från koranen eller från hadith?
Svar: 

Sharia är enligt islam den gudomliga lagen, dvs. den vägledning som Gud ger människorna och som har uppenbarats för profeterna, av vilka den siste och slutgiltige är Muhammed. I alldagligt språkbruk används ordet också om det islamiska rättssystemet, fiqh. Själva härledningen av den konkreta regeln eller föreskriften ur rättskällorna, främst Koranen och Profetens sunna, brukar få formen av en fatwa.

Förhållandet mellan sharia och lagstiftningen i staten är en starkt debatterad fråga i den muslimska världen. I några stater utgör en viss tolkning av sharia enligt någon av islams rättsskolor landets lag (t.ex. i Saudiarabien) eller överordnas landets lagstiftning (så t.ex. i Iran); i andra utgör ”sharias principer huvudkällan för lagstiftningen” (så enligt Egyptens grundlag). Även i stater med sekulär lagstiftning kan särskilt familjerätten utgöra en tolkning och tillämpning av regler ur sharia. S.k. islamistiska rörelser kräver att statens lagar skall vara i enlighet med sharia, medan sekularistiska opinioner kräver en åtskillnad mellan statens lagar och det religiösa regelsystemet, som då anses gälla individens egen etik.

Sharia - Wikipedia

13 June 2019 - 9:44