Hur beskrivs enens (träd) ved?

Answered by Emma Johansson
Fråga: 
Hur beskrivs enens (träd) ved?
Svar: 

Enens virke är hållbart och segt. Det har en rödbrun kärna och gulvit splint (veden närmas barken). Barken är rödbrun. Ene används till slöjdarbeten och man kan även göra störar till inhägnader av enen. Detta  står att läsa i boken Skogens träd och buskar av Helge Vedel m.fl

16 May 2019 - 21:14