Vad vill SD göra med skolorna

Answered by Jenny Nyberg
Fråga: 
Vad vill sverigedemokraterna göra med skolorna
Svar: 

Enklast är att läsa på Sverigedemokraternas hemsida vilken politik de driver kring skolfrågor, eller kontakta deras lokala politiker. Information om hur du kommer i kontakt med dem hittar du också på deras hemsida.

7 November 2018 - 9:22

Categories