Hur byggdes stenhusen i senmedeltiden?

Answered by Gunilla Fors
Fråga: 
hur byggdes stenhusen i senmedeltiden, alltså t.ex. staplade man tegel och stenar på varnadra och lade lera för att sätta ihop de eller hur byggdes husen egentligen? och vilka material använde man för att bygga husen?
Svar: 

Till att börja med användes natursten, men på 1200-talet började man använda tegel i första hand till lite mer exklusiva byggnader som kyrkor, slott och borgar. Du kan läsa både om vilka material man använde och hur man byggde i följande artikel:

Stenhusets stomme
http://kulturmiljo-vard.se/byggnadsvard/stomme-och-fasad/stenhusets-stomme

13 December 2017 - 19:08