Vad gör USA för hållbar utveckling?

Answered by Magnus Lind
Fråga: 
Vad gör USA för hållbar utveckling?
Svar: 

Det är ingen lätt fråga att svara på.
Men en bra sammanfattning får du på Globalis hemsida, www.globalis.se.
Globalis drivs av svenska FN-förbundet.
Klicka dig fram till USA och därefter fliken "Millenniemålen".

Om du vill ha mycket mer så samlar USA:s regering statistik kring de olika målen på hemsidan https://sdg.data.gov/

 

22 May 2017 - 15:52