با درود من درباره منزل مسكون

Answered by Roya Najjar
Fråga: 
با درود من درباره منزل مسكوني كه در ان به همراه دخترم زندگي ميكنيم در منطقه هوسبي با كسي كه قرارداد دست اول را داراست دچار مشكل شدم و به راهنمايي شما نيازمندم،لطفا به من وقت حضوري در كتابخانه بدهي
Svar: 

با سلام به شما
سوال شما مرتبط به حیطه کاری کتابخانه نیست و یا اگر هست دقیقا بفرمایید ایا منبعی در این خصوص می خواهید؟ سوال شما جنبه حقوقی دارد و بهتر است به و کیل مراجعه فرمایید.

با سپاس
رویا نجار

10 October 2016 - 14:07

Categories