با درود من میخواستم بدانم کت

Answered by Roya Najjar
Fråga: 
با درود من میخواستم بدانم کتاب شیرین عبادی وجایزه صلح از پرویز صیاد آیا در کتاب خانه ها موجود هست ؟ سپاس
Svar: 

با سلام به شما دوست عزیز

متاسفانه کتاب شیرین عبادی و جایزهٔ صلحش از پرویز صیاد در کتابخانه های استکهلم موجود نمی باشد.

با سپاس
زهرا نجار

16 October 2014 - 11:49

Categories