Om mig

Tina Kolström

Jag arbetar som bibliotekarie på Gislaveds Bibliotek och ansvarar för uppsökande verksamhet, anpassade medier och inköp av svensk skönlitteratur för vuxna.

My previous answers

Alfabetiseringsregler

12 mars 2014 - 10:10

Jönköpings bibliotek har publicerat ett kort och lättbegripligt PM om just alfabetisering på bibliotek. Du hittar länken här och stycket om alfabetiseringsregler börjar längst ner på sidan 1.

Alla Mc- och Mac-namn räknas egentligen som samma, det vill säga som om de alla var "Mac". Både de Geer och le Carré räknas som om det vore ett ihopskrivet namn, så de Geer står på D och le Carré på L.

Är det bra att ha hund?

11 mars 2014 - 22:28

Det korta svaret är ja, om du gillar hundar är det bra både för din psykiska och fysiska hälsa. Utifrån de böcker och artiklar jag skummat igenom, verkar husdjursägande generellt vara bra för hälsan. De undantag jag har hittat har varit när människor som inte gillar husdjur har utsatts för dem, då har det inte heller gett några positiva effekter på hälsan.

Se källor under "läs mer".

Fastigheter och fast egendom

11 mars 2014 - 17:31

Om jag tolkar Jordabalken rätt är en fastighet alltid fast egendom: "Fast egendom är jord. Denna är indelad i fastigheter." (Jordabalken 1970:994 1 kap. 1 §). Mäklarna har en bra omskrivning om vad som räknas som fastighet i lagens mening. Fastighetstillbehör kan inte vara lös egendom de hör till fastigheten (som per se är fast egendom), däremot kan byggnadstillbehör vara lös egendom. Staket och grindar räknas som fastighetstillbehör, så de är fast egendom (Jordabalken 1970:994 2 kap. 1 §). Fastighetsmäklarna har en ganska bra förklaring av det som står i Jordabalken gällande fast och lös egendom.

Det verkar som inskrivnings- och fastighetsregistret inte entydigt är samma sak. Enligt Lantmäteriet redovisar inskrivningsregisteret "vem som äger en fastighet och vilka avtalsservitut, nyttjanderätter och inteckningar som belastar fastigheten" medan fastighetsregistret är ett "Register med information om Sveriges fastigheter. Fastighetsregistret består av fem delar; allmän del, adressdel, byggnadsdel, fastighetstaxeringsdel och inskrivningsdel".

Lantmäteriet, lantmäteriverket och lantmäterimyndigheten är egentligen samma sak. Lantmäteriets hemsida skriver: "Lantmäteriet, bildades 2008 i och med en sammanslagning av Lantmäteriverket, statliga lantmäterimyndigheterna och Inskrivningsmyndigheterna".

En fråga vågar jag däremot inte ge mig på och det är "Om jag bygger ett hus på mark jag inte äger, är huset endast lös egendom då? Blir det någon skillnad om jag har tomträtt?". Jag skulle föreslå att du kontaktar en riktig jurist därvid. Det finns ett antal gratis frågetjänster för juridiska frågor på Internet som du kan försöka att rådgöra med som exempelvis Lawline, Juristjouren eller liknande.

Se källor under "Läs mer"

Sidor