Om mig

Sofia Olhans

Jag jobbar som bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek med "Boken kommer" och på bokbussen.

My previous answers

Ideal och gemensam angelägenhet

9 september 2014 - 22:02

Ideal definieras såhär i Nationalencyklopedin:

”något önskvärt, förebildligt, ofta också ouppnåeligt. Ordet kan i vardagsspråket användas även om något konkret eller verkligt, men i teoretiska sammanhang avses vanligen något ouppnåeligt, icke fullt förverkligat. I politisk-filosofiska sammanhang talar man i stället ofta om en utopi.”

Källa: ideal. http://www.ne.se/lang/ideal, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-09-10.

Angelägenhet förklaras i Svenska akademiens ordlista med ”vikt, betydelse; sak, ärende”.

Mental träning på sjukhusbibliotek

8 september 2014 - 13:47

Jag skickade din fråga till en kollega på ett sjukhusbibliotek. Hon svarar att hon inte själv praktiserar mental träning i arbetet, men att många patienter är intresserade av mental träning, avslappning, mindfulness och meditation. Hon skriver att de bland annat lånar ut många ljudböcker inom detta och att intresset finns både hos personer med fysisk och psykisk sjukdom.

Hoppas att svaret var till hjälp, annars får du återkomma!

Sidor