Om mig

Airi Palm Borden

Finns på Härnösands bibliotek som ingår i Sambiblioteket tillsammans med Länsbiblioteket Västernorrland och Mittuniversitetets bibliotek. Studiebibliotekarie, webbplatsansvar, marknadsföring & visningar. Ämnesbevakar lyrik, litteraturvetenskap, ekonomi, geografi, medicin och psykologi.

My previous answers

Kyrkans påverkan på medeltidens litteratur

10 oktober 2014 - 0:20

Medeltiden är ett stort och vittomfattande begrepp. För Västeuropa, om det är det du tänker på, spänner perioden över flera århundraden från ca 500-1450.
Om litteraturen då, kan man läsa om i flera litteraturhistoriska verk, t.ex Litteraturens historia del 2, Medeltiden (red. Hertel, 1985)
Där finns ett kapitel som särskilt berör det du frågar efter "Det klassiska arvet och den klerikala kulturen" s. 159 och framåt.
Kanske finns den på ett bibliotek i din närhet.

Psykologi, biologi och kriminalitet

9 oktober 2014 - 10:21

Det finns många teorier om vad som orsakar kriminalitet - framförallt sociala och psykologiska. Gunnar Bergströms bok Kriminalitet som livsstil, tar upp flera av dessa teorier. Här finns också en omfattande litteraturlista i ämnet.
https://www.studentlitteratur.se/#9789144077451/Kriminalitet+som+livsstil

Nedan får du ytterligare tips på böcker, artiklar och ett filmklipp i frågan

Sidor