Airi Palm Borden

Finns på Härnösands bibliotek som ingår i Sambiblioteket tillsammans med Länsbiblioteket Västernorrland och Mittuniversitetets bibliotek. Studiebibliotekarie, webbplatsansvar, marknadsföring & visningar. Ämnesbevakar religion, litteraturvetenskap, teknik, hem och hushåll, ekonomi, medicin, matematik, naturvetenskap och idrott.

Specialområde:

Mina tidigare svar