Om mig

Airi Palm Borden

Finns på Härnösands bibliotek som ingår i Sambiblioteket tillsammans med Länsbiblioteket Västernorrland och Mittuniversitetets bibliotek. Studiebibliotekarie, webbplatsansvar, marknadsföring & visningar. Ämnesbevakar lyrik, litteraturvetenskap, ekonomi, geografi, medicin och psykologi.

My previous answers

Kan man se på någon om de är judar, muslimer eller kristna

22 november 2014 - 14:35

Det finns några bra sidor om religion på SO-rummet som jag tror svarar på din fråga.
En persons religionstillhörighet kan inte alltid avgöras av yttre kännetecken som t ex kläder eller ett kors i en kedja runt halsen.
Man kan vara troende utan att visa upp särskilda kännetecken, utan att delta i offentliga kyrkliga riter.
Se tex Vad är grejen med judendomen här http://www.so-rummet.se/content/vad-ar-grejen-med-judendomen

Kyrkans påverkan på medeltidens litteratur

10 oktober 2014 - 0:20

Medeltiden är ett stort och vittomfattande begrepp. För Västeuropa, om det är det du tänker på, spänner perioden över flera århundraden från ca 500-1450.
Om litteraturen då, kan man läsa om i flera litteraturhistoriska verk, t.ex Litteraturens historia del 2, Medeltiden (red. Hertel, 1985)
Där finns ett kapitel som särskilt berör det du frågar efter "Det klassiska arvet och den klerikala kulturen" s. 159 och framåt.
Kanske finns den på ett bibliotek i din närhet.

Sidor