Om mig

Pia Karlsson

Jag arbetar på Bromölla bibliotek i Skåne. Mina anvarsområden är skönlitteratur, biografier, historia och geografi.
Eftersom jag bor på landet med höns och får har jag hand om husdjursböckerna.

My previous answers

Isländska språkets historia

20 mars 2014 - 18:24

Hej!
Jag hittade en del bra information i boken Nordiska : våra språk förr och nu , Studentlitteratur 1997
Isländskan är liksom de övriga språken i Norden germanskt. De olika stammarna i Norden talade olika varianter av germanskan.
Under vikingatiden var det en utflyttning till de obebygda delarna av Island. Därifran hade man endast en begränsad kontakt med andra folk. Många norrmän kom till Island under 800-talet.

Utropstecken eller komma efter Hej i ett brev.

20 mars 2014 - 10:12

Båda varianterna är tillåtna.

I Svenska skrivregler utgivna av Språkråde, kapitel 3.2.1, kan man läsa mer om detta.
"Ibland används komma i stället för utropstecken, vilket kräver ny rad efter hälsningarfrasen"
Här står det också att det är möjligt att använda punkt.

På språkrådets hemsida kan man läsa följande: http://www.sprakradet.se/3685

Utropstecken är omodernt och hurtigt! Eller?
21.1.2009
Många tvekar om användandet av utropstecken vid hälsningsfraser.

Varför är Moderaterna emot LAS

20 mars 2014 - 0:00

Hej!
Så här svarar Moderaterna på sin hemsida.

Fråga
Vad tycker Moderaterna om anställningsskyddet och turordningsreglerna på arbetsmarknaden?
Svar
Vi är tydliga med att några grundläggande förändringar i anställningsskyddet eller turordningsreglerna inte är aktuella. Vi värnar den svenska modellen och den ordning där parterna har ett stort ansvar för att komma överens om villkoren på arbetsmarknaden.

Sidor