Om mig

Marta Ondrus

Jag jobbar på Kristianstad Stadsbibliotek med tidskrifter, fackböcker inom olika områden och visningar för allmänheten. Intresserad av politik, religion, science fiction och musik utanför Europas gränser.

My previous answers

Ungdomslitteratur från Frankrike, Spanien och England

2 oktober 2014 - 11:34

Du specificerar inte om det ska vara böcker på svenska eller på respektive lands språk? Du berättar inte heller om det ska vara lättlästa böcker eller vuxenböcker?
Du kan leta efter böcker som är översatta från olika språk via Libris websök, utökad sökning, översatt till svenska från (välj språk) och materialtyp:barn och ungdomar samt leta efter ett visst år, så ska du få fram vad som finns översatt från till exempel franska eller spanska

Sidor