Om mig

Maria Kungsman

Jag arbetar på Uppsala stadsbibliotek, framförallt med bokbussverksamhet och uppsökande verksamhet. Därutöver tillbringar jag också en del av min arbetstid på stadsbibliotekets vuxenavdelning. Samhällsfrågor, politik och kultur hör till några av mina intressen och i den mån jag hinner läser jag gärna facklitteratur inom dessa områden. Musik är ett annat stort intresse som jag odlar på fritiden. Jag är både en flitig lyssnare och utövare av musik.

My previous answers

Svenska dialekter

17 januari 2014 - 11:32

Hej!
Här är några tips på litteratur som tar upp svenska dialekter ur olika synvinklar:

Boken Vår fonetiska geografi (2010) av Gösta Bruce handlar om regionala dialekter i Sverige och beskriver bland annat deras uttal och språkmelodier. En annan bok som du kanske kan ha nytta av är Gertrud Petterssons Svenska språket under sjuhundra år (2012). Där tar man bland annat upp svenskans olika dialekter, skillnaderna mellan dem samt deras kännetecken. En annan användbar bok i sammanhanget är Beng Pamps Svenska dialekter (1978).

Sidor