Om mig

Linn Samuelsson

My previous answers

Böcker om puberteten

27 oktober 2013 - 22:14

Hej!

Här kommer några förslag på både fack- och skönlitterära böcker om puberteten. När det gäller skönlitteratur handlar ju de flesta ungdomsböcker om denna rätt stormiga tid men med lite olika utgångspunkter och ämnesområden. Jag har valt ut några titlar som handlar om tonårslivet utifrån lite olika aspekter.

Här är några exempel på faktaböcker:
Nathalie Simonsson, "Världens viktigaste bok"
"KK Kärlek och känslor"
Pia Höjeberg, "Killar, målbrott, pubertet"
Mikaela Åkerman, "Kan man göra slut på Facebook?"

Vad behöver man för utbildning för att bli bibliotekarie?

11 juni 2013 - 15:23

Hej! Utbildningen för att bli bibliotekarie har förändrats genom åren. Men så här står det på webbplatsen studeravidare.nu om dagens utbidlning: "En akademisk examen med biblioteks- och informationsvetenskap som huvudämne omfattar 180 poäng eller 300 poäng som är det samma som tre eller fem års studier. Av dessa år läser du två eller tre år inom huvudämnet." "Du kan studera biblioteks- och informationsvetenskap på avancerad nivå, det är två år och 120 högskolepoäng.

Bok- och bandvarianter där det plingar när det kommer en ny sida?

11 juni 2013 - 11:13

Hej! Eftersom du arbetar på en liten skola utgår jag ifrån att ni saknar skolbibliotek. Vänd dig i så fall till ditt lokala bibliotek, de kan hjälpa dig med talböcker för lästräning. Om de inte har själva kan de beställa från andra bibliotek. I talböcker för lästräning finns det flera inläsningar, vanlig hastighet, långsam hastighet och ibland även extra långsam inläsning. Man läser i den tryckta boken och lyssnar på samma gång på talboken med den inläsning som passar bäst. I dessa talböcker brukar det vara ett pling när det är dags att byta sida. 

Sidor