Om mig

Lina Ahlgren

Jag arbetar som bibliotekarie på fackavdelningen på Lunds Stadsbibliotek. Jag ansvarar för ämnena språk, geografi, biografier, matematik och spelfilmer.

My previous answers

Svenska som andraspråk

24 april 2014 - 17:28

Skolverkets webbplats kan man läsa vad Svenska som andraspråk innehåller och vilka kunskapskrav som ställs för att man ska bli godkänd.

Här är en lista på nya böcker som används i kurser i Svenska som andraspråk. Du kan säkert hitta någon eller några av dem på ditt lokala bibliotek.

Språkporten 1, 2, 3 av Monika Åström

Kontext. Svenska som andraspråk 1 av Eva Hedencrona, Karin Smed-Gerdin

Sidor