Om mig

Lennart Kihlberg

My previous answers

Jag söker en svensk översättning av citatet "True to life and yet more beautiful" (Aristoteles, Poetics XV)

2 oktober 2013 - 15:11

Hej Helena!

På svenska heter verket "Om diktkonsten" och är översatt av Jan Stolpe.

Kapitel XV har namnet "Karaktärer" och den svenska tolkningen lyder enligt nedan:

"Eftersom tragedien är efterbildning av människor som är bättre än vi bör man gå till väga som goda porträttmålare, vilka i sin porträttkonst bevarar sina modellers särpräglade drag men ändå gör dem vackrare."

Jag har för sammanhangets skull återgett hela meningen och satt det som är relevant i fetstil.

Detta är mig veterligt den enda svenska översättning som finns.

Jag letar efter namn på nu levande isländska författare som skriver ungdomslitteratur, gärna översatta till svenska.

5 september 2013 - 21:14

Hej!

Isländska ungdomsförfattare översatta till svenska är tyvärr ganska lätträknade. Fridrik Erlingsson har två böcker på svenska "Benjamin Duva - riddare av röda draken"  (1996) och "Lycklig resa" (2002). För litet yngre barn (10-12årsåldern) finns "Allt på ett bräde" av Ragnheidur Gestsdottir, utgiven 2002.

Sidor