Om mig

Lennart Kihlberg

My previous answers

Vilka är Sveriges största sajter för bostadsbyten? Kan man hitta någon tillförlitlig och aktuell statistik någonstans?

16 maj 2013 - 22:26

Hej!

Jag kan ha fel men jag har svårt att tro att det finns någon sådan statistik. Boverket och Mäklarstatistik (via SCB) är de dom som primärt publicerar statistik kring bostadsmarknaden och jag kan inte hitta något som motsvarar det du frågar efter.

Böcker och artiklar som handlar om varför folk läser deckare

9 maj 2013 - 14:24

Hej!

Förlåt att du fått vänta på svar.

Det verkar inte finnas så mycket i böckernas värld om det du söker. "Populärlitteratur" av Anders Öhman från 2002 är det bästa jag hittar i bokväg. Den handlar inte primärt om läsarna men enligt Bibliotekstjänsts recension "tar han fasta på vad denna litteratur betyder för läsaren och vad den har att säga om det samhälle som frambragt den." Boken är omtryckt så sent som 2010, vilket borde innebära att den fortfarande har aktualitet.

Jag vill veta vilket SFS-nummer Jorddelningslagen hade och vad propositionen som låg till grund för lagförslaget hette och hade för nummer.

9 maj 2013 - 13:35

Hej!

Jorddelningslagen eller "Lagen om delning av jord å landet" som var den officiella benämningen, hade SFS-numret 1926:326. Propositionen som låg till grund för denna lag har numret 1926:38 och benämns "Förslag till lag om delning av jord och landet."

Ingen av de här texterna verkar finnas online men med vägledning av ovanstående borde ditt eget bibliotek kunna hjälpa dig. Finns de inte där kan personalen säkert fjärrlåna hem materialet.

Vänliga hälsningar,

Sidor