Om mig

Lennart Kihlberg

My previous answers

I vilken samling är Alf Henriksons dikt "Stann-Anders" publicerad. Varifrån kommer begreppet?

23 maj 2013 - 14:45

Hej!Alf Henriksons dikt "Stann-Anders" publicerades ursprungligen i samlingen "Medan göken tiger" utgiven 1964. Den finns också med i Henriksons "Samlade dikter" del 2 från 1997.När det gäller begreppets ursprung verkar det tidsmässigt ligga före både Henrikson och Giesecke. I boken "70-talister: om värderingar förr, nu och i framtiden" av Åke E. Andersson, finns det på sidan 75 en kortare förklaring: "Några ekonomer lanserade då en motsatt symbolisk figur - Stann-Anders.

Sidor