Om mig

Per Karlsson

My previous answers

Maskrosen är gul och får sedan vita fröställningar.

11 juni 2013 - 13:27

Ja, alla har vi säkert någon gång blåst eller låtit vinden blåsa av de vita fröställningarna från maskrosstjälken. Maskrossläktet (Taraxacum) kan spridas både sexuellt (via frön) och vegetativt (via rötter). I detta fallet undrar du över vad tillståndet heter när fröställningarna  är vita och lätt kan fås att blåsa bort från maskrosstjälken. Ordet som används i uppsatser och liknande är ordet fröspridning. Maskrosor har en asexuell fröspridning, det vill säga att de reproduceras utan pollinering, vilket kallas apomixis. Dessa frön kommer i stort sett att likna moderplantan.

Vilka konsekvenser hade Jaltakonferensen?

3 juni 2013 - 23:42

Jaltakonferensen är ett typiskt exempel på när krigets segerherrar skriver historia. Trots att 2:a världskriget inte var slut träffades USA:s, Sovjetunionens och Englands ledare på halvön Jalta i det forna Sovjetunionen och gjorde upp om hur kriget skulle avslutas och hur ländernas gränser skulle se ut efter krigets slut. Konsekvenserna av denna konferens blev stora, Tyskland och Berlin delades och Polen fick nya gränser både österut och västerut. En annan konsekvens var den starka politiska kopplingen i östra Europa till Sovjetunionen.

Vad hände under Franska revolutionen?

3 juni 2013 - 20:29

Den franska revolutionen är en stor fråga och den finns bra beskriven på Wikipedia och i Nationalencyklopedin och hittas genom att söka på "franska revolutionen". Jag gillar den första sammanfattningen på Wikipedia. Vill du ha en bra bok där man även tar med svenska referenser finns Herman Lindqvists bok "Revolution !: Herman Lindqvist berättar om Frankrikes blodiga år" från 1989.

Sidor