Om mig

Karin Westberg

Jag arbetar som bibliotekarie på Sundsvalls stadsbibliotek.

My previous answers

Vad är skillnaden mellan socialism och liberalism?

10 oktober 2014 - 19:06

Så här förklaras skillnaderna mellan socialism och liberalism kortfattat i Nationalencyklopedin:

Socialism är ett sätt att se på samhället som hävdar att en grupp eller ett kollektiv är bättre på att lösa ekonomiska och sociala problem än den enskilda individen. En sådan grupp kan vara staten men också en fackförening eller liknande. Socialismen förespråkar också olika typer av gemensamt ägande.

Vad är skillnaden mellan konservatism och socialism?

10 oktober 2014 - 19:05

Så här förklaras kortfattat skillnaderna mellan konservatism och socialism i Nationalencyklopedin:

Konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system. Man vill till skillnad från liberaler och socialister bara göra långsamma förändringar av samhället. (av latinets conservare, bevara)

Sidor