Om mig

Karin Wendel

Förutom biblioteksverksamhet har vi också turistbyrå och informationskontor med samhällsvägledning på Bromölla bibliotek, där jag sedan länge arbetar. Jag är bibliotekarie som emellanåt också kallar mig konsumentvägledare.

My previous answers

Om att söka äldre tidningssartiklar

6 januari 2014 - 15:45

Kungliga biblioteket har mikrofilm för alla svenska dagstidningar från och med 1979. Dessa finns också att tillgå på universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund, Umeå och Uppsala. Denna film innehåller även alla bilagor, editioner och löpsedlar.

Kungliga biblioteket säljer mikrofilm av dagstidningar till bibliotek och andra offentliga institutioner. Diskutera om detta med ert högskolebibliotek eller motsvarande!

Sidor