Om mig

Jan-Erik Claesson

Jag arbetar på Falu stadsbibliotek och är ansvarig för media.

My previous answers

Kröningen av Christian IV

4 mars 2014 - 12:37

Jag har inte lyckats hitta någon förteckning över vilken musik som spelades vid kröningen, varken på nätet eller i våra samlingar.
Däremot har jag hittat artiklar, utdrag ur böcker samt CD-skivor som ger en viss fingervisning till musikurvalet.
Först en bok som jag fick ett tips av från en anställd vid Vor Frues Kirke i Köpenhamn.
'Enevældens kroninger. Syv salvinger - ceremoniellet, teksterne og musikken' av Anders Monrad Møller.

Sidor