Om mig

Ingrid Ahlbom

Jag är bibliotekarie på Jönköpings stadsbibliotek. Ämnesområden jag bevakar är huvudsakligen inom samhällsvetenskap, medicin, pedagogik, livslångt lärande.

My previous answers

Finns det någon text/skrivelse som värnar barn och ungas rätt till bibliotekets (folk och skolbiblioteks) resurser och alltså hindrar censur/låneförbud?

6 april 2014 - 16:27

I Unescos folkbiblioteks- och skolbiblioteksmanifest (utgivet i Svenska Unescorådets skriftserie 2006:1) står följande om censur.

"Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för
någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella
påtryckningar."

Dagböcker som insamlingsmetod vid kvalitativ metod.

9 mars 2014 - 18:34

Följande böcker innehåller några sidor som förklarar dagböcker som insamlingsmetod vid kvalitativ metod.

Runa Patel och Bo Davidson: Forskningsmetodikens grunder 2. uppl.  2003  Sid. 66 ff
Rosengren Karl-Erik och Peter Arvidson: Sociologisk metod, 5. uppl. 2002/2010  Sid. 178 ff

Förslag även på denna bok:
Bryman, Alan: Samhällsvetenskapliga metoder 2. uppl. 2011/2013 S. 237 ff: (Dagboken som en form av enkät.)

Sidor