Om mig

Ingrid Ahlbom

Jag är bibliotekarie på Jönköpings stadsbibliotek. Ämnesområden jag bevakar är huvudsakligen inom samhällsvetenskap, medicin, pedagogik, livslångt lärande.

My previous answers

Vad kostade en liter mjölk 1970?

30 oktober 2014 - 8:47

1 liter mjölk kostade 1 kr 9 öre 1970.
Källa: Lars O. Lagerquist: Vad kostade det? 6. uppl. 2011

1 kr 1970 är i dagens penningvärde ca 7,77 kr.
På Myntkabinettets hemsida finns hänvisning till jämförelsepriser i dagens penningvärde: www. myntkabinettet.se
Även på Statistiska centralbyråns hemsida  www.scb.se och på Jordbruksverkets blogg www.jordbruketisiffror.wordpress.com
finns prisjämförelser.

 

Sidor