Om mig

Ingrid Ahlbom

Jag är bibliotekarie på Jönköpings stadsbibliotek. Ämnesområden jag bevakar är huvudsakligen inom samhällsvetenskap, medicin, pedagogik, livslångt lärande.

My previous answers

Distansundervisning vad gäller språkstudier - forskningsrapporter på nätet.

30 juni 2014 - 9:48

Förslag på hemsidor du kan söka på - Skolverkets, Högskoleverkets, universitet- och högskolors. I databasen Libris http://libris.kb.se/ kan du lägga till söktermen pdf för att få svar med möjlighet att läsa fulltext.

Här nedan är några förslag. Återkom gärna med din förfrågan om du vill att vi kompletterar.

Stipendiedatabasen Global Grant - hur loggar jag in?

29 juni 2014 - 18:26

Tyvärr kan jag inte besvara din fråga då jag inte ser i vilken stad du bor. Kontakta ditt bibliotek som ger dig korrekt information om ditt lånekort.
Stipendiedatabasen Global Grant är sökbar på flera bibliotek för det egna bibliotekets låntagare. Som användarnamn anges lånekortsnummer och som lösenord pinkod efter det att resp. stads namn kryssats i.

Sidor