Om mig

Hanna Johansson

Jag jobbar på Regionbibliotek Stockholm som samordnare för Bibblan svarar. Numera jobbar jag främst med Bibblan svarar i sociala medier, vi besvarar frågor även på Twitter och Facebook. I mina områden ingår även lärande, webb och sociala medier. Dessutom är jag projektledare för bokcirklar.se.

My previous answers

Uppsats om feminism i Norge

31 mars 2014 - 23:02

Hej, du ska skriva en uppsats som handlar om jämnställdhet och kvinnors situation i Norge, för att argumentera runt frågan "Behøver vi feminisme i dagens Norge?". Om jag tolkar dig rätt? Då skulle du egentligen behöva använda norska söktjänster och databaser för att hitta vetenskapliga artiklar som belyser situationen i Norge. Men eftersom jag som bibliotekarie i Sverige främst känner till svenska söktjänster, så försöker jag hjälpa dig att hitta material i dessa men som handlar om Norge.

Vilka fördelar och nackdelar finns med privat och kommunalt ägande inom omsorgen?

19 december 2013 - 10:55

Det är en stor och komplex fråga du ställer, som det inte finns något enkelt och kortfattat svar på. Det är också en fråga där de olika politiska partierna tycker olika, och varje parti ger olika svar och har olika synpunkter på, om vilka fördelarna respektive nackdelarna är med privat och kommunalt ägande inom omsorgen.
Du får nog söka fram fakta om privat och kommunalt/offentligt ägd omsorg och vård i olika artiklar och källor, och försöka göra dina egna jämförelser och slutsatser.

Sidor