Om mig

Håkan Blomqvist

Jag arbetar som bibliotekarie på Norrköpings stadsbibliotek. Ansvarar bland annat för att utveckla biblioteket som lärmiljö, tar emot skolklasser och andra grupper för visningar och IT-kurser, arrangerar föreläsningar och stadsbibliotekets språkcafé i samarbete med Röda korset, Frivilligcentralen och Rotary. Som ett lite udda specialintresse arbetar jag på fritiden med Archives for the Unexplained (AFU) i Norrköping, som är världens största arkiv och bibliotek för UFO och paranormala fenomen.

My previous answers

Hej!Var kan jag läsa mer om

22 april 2014 - 22:49

Hej,
Antar att du menar det som kallas kyrkogångsplikt. Den infördes på 1600-talet och avskaffades 1809 i Sverige. Dessa uppgifter hittar du bland annat i Wikipedia:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kyrkog%C3%A5ngsplikt
Mer att läsa om dessa frågor hittar du olika verk om svensk kyrkohistoria bland annat Sveriges kyrkohistoria 1-8, som gavs ut 1998-2005.
Finns även lite att läsa i denna artikel på nätet:
ojs.novus.no/index.php/DIN/article/view/446/426
Med vänlig hälsning

Sidor