Håkan Blomqvist

Jag arbetar som bibliotekarie på Norrköpings stadsbibliotek. Ansvarar bland annat för att utveckla biblioteket som lärmiljö, tar emot skolklasser och andra grupper för visningar och IT-kurser, arrangerar föreläsningar och stadsbibliotekets språkcafé i samarbete med Röda korset och Frivilligcentralen. Som ett lite udda specialintresse arbetar jag på fritiden med Archives for the Unexplained (AFU) i Norrköping, som är världens största arkiv och bibliotek för UFO, paranormala fenomen, folktro, esoterica m.m..

Mina tidigare svar