Om mig

Gunilla Vestman

Jag arbetar som bibliotekarie på Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik, bland annat med IT-frågor och släktforskning. Har också en del av min tjänst på Husums bibliotek, ett integrerat folk- och skolbibliotek, där jag jobbar mycket med barn och unga.

My previous answers

Testamentera till sambo

15 oktober 2014 - 22:48

Enligt sambolagen www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Sambolag-2003376_sfs-2003-376/?bet=2003:376 räcker det med ett bevittnat testamente för att sambor ska ärva varandra om det inte finns några barn med i bilden. Har avliden sambo barn (gemensamma eller särkullsbarn), har de alltid rätt att begära ut sin lagslott, dvs halva arvet. Detta oavsett om det finns testamente eller inte.

Läskunnighet i Sverige

14 juli 2014 - 14:08

Hej!

I Sverige har läskunnigheten länge varit hög eftersom kyrkan krävde att församlingsborna skulle lära sig Luthers lilla katekes utantill. Varje år genomfördes ett husförhör där prästen förhörde sig om kristendomskunskaperna och läskunnigheten. Närvaron var obligatorisk. I husförhörslängderna finns en speciell kolumn för församlingsbornas läskunnighet där man kan få en fingervisning om hur duktig varje person var på att läsa. 

Sidor