Om mig

Eva Arrander

Jag arbetar som bibliotekarie vid Sundsvalls stadsbibliotek. Jag tycker mycket om att resa men i övrigt är mina intressen allmänna.

My previous answers

Skönlitterära lästips för gymnasieelever i Svenska på Komvux

7 april 2014 - 13:11

Här följer några skönlitterära boktips till dina gymnasieelever i Svenska på Komvux. Böckerna finns i pocketupplaga.

Adichie, Ch. N.: Lila Hibiskus. 2003. Om en flickas uppväxt i Nigeria. Hon har en tyrannisk fader.

Adiga, Aravind: Den vita tigern. 2009. Om en ung man av låg kast i Indien. Han bestämmer sig för att bli entreprenör och klättra uppåt på samhällsstegen.

Ajar,Émile: Med livet framför sig. En underbar klassiker från 1975. Om den lille pojken Momo som växer upp hos den makalösa madame Rosa på en bordell i Paris.

Anmälan gjord av en polis till Socialtjänsten och Sekretesslagen

28 februari 2014 - 14:46

Grundprincipen i svensk offentlighet för allmänna handlingar är att dokumentet ska vara allmänt tillgängligt för var och en. Undantagen, d v s sekretess, är noggrant reglerade i Sekretesslagen. Den person som direkt berörs av en myndighetsåtgärd i form av en skrivelse har i princip en större rätt att ta del av en handling, från ex polisen, än någon utomstående person. Polisen kan dock besluta om sekretess om de bedömer att ett utlämnande av handlingen kan resultera i men, d v s negativa följder i olika former, för någon enskild person.

Sidor