Om mig

Erica Wikström-Holländer

My previous answers

Judendomen och homosexualitet

8 december 2013 - 17:10

Jag har tidigare besvarat en liknande fråga och då hänsvisade jag till en understreckare i SvD. I samma artikel fann jag också svaret på din fråga.
Så här skriver Karin Hedner Zetterholm, doktor i judaistik, under strecket i Svenska Dagbladet den 20 februari 2006:
"Beträffande homosexualitet är problemet det uttryckliga förbudet mot homosexuella förbindelser mellan män i 3 Mos 18:22. Enligt rabbinsk lag är också lesbiska relationer förbjudna på grundval av 3 Mos 18:3".
Läs hela artikeln här:

Sidor