Om mig

Erica Wikström-Holländer

My previous answers

Skillnaden mellan "mitä" och "mikä" i finskan

23 mars 2014 - 19:23

Ordet mitä är mikä böjt i kasus partitiv och har i stort sett samma innebörd som mikä i sin grundform. Skillnaden är, kan man säga, att mitä refererar till något mer abstrakt/obestämt, medan man med mikä åsyftar något konkret.

Ett sätt att bilda frågor i finskan är genom att använda frågeord. Dessa ord har alla motsvarigheter i svenskan,  som t ex vem, var, när. I finskan har vi ordet mikä (vad), som när det böjs i olika kasus får ett nytt frågeord som innebörd. Exempel:
mikä | vad
böjningsstam: mi-

Sidor