Om mig

Erica Wikström-Holländer

My previous answers

Veckotidningar från 40-talet

11 juni 2014 - 17:29

Folkbiblioteken har ingen skyldighet att spara tidskrifter. Det är bara Kungl. biblioteket som har den skyldigheten. Vissa bibliotek, bl.a. länsbiblioteken och större stadsbibliotek, sparar många tidskrifter. Mitt förslag är att du går till ditt bibliotek och frågar vilka bibliotek som eventuellt har sparat de veckotidningar som du vill läsa. Men högst troligt är att det bara är i Kungl. bibliotekets läsesal du kan läsa veckotidningar. 

Hur DNA organiseras i cellerna

3 juni 2014 - 21:57

Jag saxar en enkel förklaring ur NE (Nationalencyklopedin):
"Det finns DNA i nästan alla levande celler. (Ett undantag är röda blodkroppar hos människor och andra däggdjur.) I cellen ligger DNA uppdelat i kromosomer i cellkärnan. Människan har 46 kromosomer. Varje kromosom består av en DNA-molekyl som är i genomsnitt 7 centimeter lång. Totalt finns alltså över 3 meter DNA i varje människocell. Men DNA-molekylerna är så tunna och så hårt ihoprullade att de får plats i cellens mikroskopiska kärna." http://www.ne.se/enkel/dna

Bibliotekskataloger

29 maj 2014 - 22:34

Du har rätt att det fanns en bibliotekskatalog (bibliotek.se) där man kunde samsöka både i Libris och i folkbibliotekens BURK. Katalogen lades ner 2013 och nu är det bara Librisbibliotekens bestånd som är gratis tillgängliga för allmänheten. För att få information om bokbestånden på de folkbibliotek (de flesta) som inte är Librisbibliotek måste du gå via ditt bibliotek där personalen kan söka i BURK. BURK är en databas som biblioteken betalar för.

Sidor