Om mig

Erica Wikström-Holländer

My previous answers

Skillnaden mellan "mitä" och "mikä" i finskan

23 mars 2014 - 19:23

Ordet mitä är mikä böjt i kasus partitiv och har i stort sett samma innebörd som mikä i sin grundform. Skillnaden är, kan man säga, att mitä refererar till något mer abstrakt/obestämt, medan man med mikä åsyftar något konkret.

Ett sätt att bilda frågor i finskan är genom att använda frågeord. Dessa ord har alla motsvarigheter i svenskan,  som t ex vem, var, när. I finskan har vi ordet mikä (vad), som när det böjs i olika kasus får ett nytt frågeord som innebörd. Exempel:
mikä | vad
böjningsstam: mi-

Sotarpojken

27 februari 2014 - 14:07

Boken är skriven av Lisa Tetzner och den gavs ut på svenska första gången 1939, översatt av Arne Holmström. Boken har kommit ut i nya upplagor och finns på de flesta folkbibliotek i Sverige. Den finns inte längre i lager på svenska vad jag kan se, men den finns att köpa både på tyska och engelska. Om du vill köpa boken på svenska går det att få tag på den antikvariskt. Jag hittade den bl.a.

Sidor