Om mig

Erica Wikström-Holländer

Jag arbetar som bibliotekarie på Sundsvalls stadsbibliotek. Mina specialområden är läs- och skrivsvårigheter, svenska för invandrare, LL-litteratur. Olen suomenruotsalainen ja voin vastata kysymyksiä suomeksi.

My previous answers

Hur människan känner av temperaturen

12 april 2014 - 12:44

Hur små förändringar i temperaturen som vi människor kan känna av är väldigt individuellt och något exakt svar på din fråga har jag inte kunnat hitta. Det beror på många olika faktorer som den egna  kroppskonstitutionen och den omgivande miljön.
Jag har hittat några länkar där du själv kan läsa vidare om människan och temperaturen (länkarna svarar inte direkt på din fråga, men lite om hur människan upplever temperaturer):

Skillnaden mellan "mitä" och "mikä" i finskan

23 mars 2014 - 19:23

Ordet mitä är mikä böjt i kasus partitiv och har i stort sett samma innebörd som mikä i sin grundform. Skillnaden är, kan man säga, att mitä refererar till något mer abstrakt/obestämt, medan man med mikä åsyftar något konkret.

Ett sätt att bilda frågor i finskan är genom att använda frågeord. Dessa ord har alla motsvarigheter i svenskan,  som t ex vem, var, när. I finskan har vi ordet mikä (vad), som när det böjs i olika kasus får ett nytt frågeord som innebörd. Exempel:
mikä | vad
böjningsstam: mi-

Sidor