Om mig

Ella Styf Prellwitz

Arbetar på Växjö stadsbibliotek med framför allt lokalsamling och katalogisering/digitalisering av densamma, men har också biblioteksvisningar och arbetar mycket utåt mot allmänheten. Intresserad av humaniora, mångkultur och (naturligtvis) litteratur.

My previous answers

Antal aborter i Sverige 2013

29 oktober 2014 - 18:00

Socialstyrelsen är den myndighet som sammanställer statistik över antalet aborter gjorda i Sverige, men beklagligt nog avbröt man insamlingen av denna under våren 2013, eftersom man ville undersöka ifall den information som man samlade in var alltför detaljerad. Fr o m i januari i år (2014) har man återupptagit statistikinsamlingen, men det föreligger alltså en lucka för just 2013. Socialstyrelsens kontaktperson i ärendet hänvisar till att man kan vända sig till de enskilda landstingen för att få upplysningar.

Barnbok om pojke och träd

3 juli 2014 - 22:50

Det är inte helt lätt att spåra sagor. Jag och mina kolleger har inte kunnat fastställa exakt vilken saga det kan vara, men här är två länkar till vad som syns vara samma saga, och som är det som allra mest överensstämmer med din beskrivning. Sagan verkar ha arabiskt ursprung. Hoppas du känner igen innehållet!http://www.islamguiden.com/barn/pojke.html

http://www.dockmormor.se/tankvart-tradet.htm

Vad betyder ordet ”högerextrem

3 juli 2014 - 14:05

Så här definierar Nationalencyklopedin ordet:  "Högerextremism, förfäktandet av högerståndpunkter och värderingar som ligger utanför vad som är förenligt med politisk demokrati. Högerextremism har oftast företrätts av militanta grupperingar, ibland närmast att betrakta som kampgrupper, utanför det parlamentariska partiväsendet."
Och ordet extremism i sig betyder en inriktning som går ytterligt långt åt ett visst håll. I detta fall åt höger på den politiska skalan.

Sidor