Om mig

Ella Styf Prellwitz

Arbetar på Växjö stadsbibliotek med framför allt lokalsamling och katalogisering/digitalisering av densamma, men har också biblioteksvisningar och arbetar mycket utåt mot allmänheten. Intresserad av humaniora, mångkultur och (naturligtvis) litteratur.

My previous answers

Barnbok om pojke och träd

3 juli 2014 - 22:50

Det är inte helt lätt att spåra sagor. Jag och mina kolleger har inte kunnat fastställa exakt vilken saga det kan vara, men här är två länkar till vad som syns vara samma saga, och som är det som allra mest överensstämmer med din beskrivning. Sagan verkar ha arabiskt ursprung. Hoppas du känner igen innehållet!http://www.islamguiden.com/barn/pojke.html

http://www.dockmormor.se/tankvart-tradet.htm

Vad betyder ordet ”högerextrem

3 juli 2014 - 14:05

Så här definierar Nationalencyklopedin ordet:  "Högerextremism, förfäktandet av högerståndpunkter och värderingar som ligger utanför vad som är förenligt med politisk demokrati. Högerextremism har oftast företrätts av militanta grupperingar, ibland närmast att betrakta som kampgrupper, utanför det parlamentariska partiväsendet."
Och ordet extremism i sig betyder en inriktning som går ytterligt långt åt ett visst håll. I detta fall åt höger på den politiska skalan.

Vad menas med viktkontroll ur

3 juli 2014 - 13:32

Viktkontroll ur ett buddhistiskt perspektiv syftar till att etiskt och moraliskt anpassa sitt liv och sin konsumtion (däribland också näringsintaget), så att det strävar mot en harmonisk balans där inget är vare sig för mycket eller för lite. Är saker och ting i balans finns det varken överflöd eller underskott. Detta synsätt går tillbaka på Buddhas egen erfarenhet som han undervisade sina lärjungar om.

Sidor