Om mig

Ella Styf Prellwitz

Arbetar på Växjö stadsbibliotek med framför allt lokalsamling och katalogisering/digitalisering av densamma, men har också biblioteksvisningar och arbetar mycket utåt mot allmänheten. Intresserad av humaniora, mångkultur och (naturligtvis) litteratur.

My previous answers

Presens particip

20 mars 2014 - 16:05

Presens particip är en verbform som beskriver en pågående rörelse eller handling, och bildas genom att foga suffixet -ande eller -ende till verbstammen (t ex sovande, leende).  Ifall man lägger till ett s (som i ditt exempel "sovandes") får participet en mer adverbiell och predikativ nyans (i detta fall med betydelsen "på ett sovande sätt"). Det används ibland i talspråk eller talspråksnära skriven text, men är inte korrekt i egentlig grammatisk mening.

Yttrandefrihet

6 november 2013 - 17:26

Yttrandefrihetsgrundlagen är en annan av Sveriges fyra grundlagar (de övriga är regeringsformen, successionsordningen och tryckfrihetsförordningen). Yttrandefrihetsgrundlagen är den allra yngsta och tillkom år 1991. Den har stora likheter med tryckfrihetsforordningen, som också försvarar rätten att uttrycka vad man vill så länge man inte syftar till att skada någon, vare sig medborgare eller landet Sverige. Men där tryckfrihetsforordningen handlar om skrivet publicerat material handlar yttrandefrihetsgrundlagen om ens rätt att i ord och direkt tal fritt få uttrycka sina åsikter.

Tryckfrihetsförordningen

6 november 2013 - 17:22

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges fyra grundlagar, som står över andra lagar och har till uppgift att värna om demokratin i landet. De övriga är regeringsformen, successionsordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt tryckfrihetsförordningen har man rätt att utan föregående granskning av myndigheter skriva och publicera vilken typ av information man vill. Fast man får se till att välja sina texter enligt god etik och moral.

Sidor