Om mig

Carl-Johan Ljungberg

Jag arbetar som bibliotekarie på Hultsfreds bibliotek, bland annat med fjärrlån och IT. Jag har alltid varit naturintresserad och det är främst fåglar och växter som är mina stora intressen. Andra intressen är litteratur och fotboll.

My previous answers

Beskrivningar om vad humankapitalteorin är för något

2 juli 2014 - 11:41

I Nationalencyklopedin står det följande om humankapital:
"humankapital, human resources, HR, människors kunskaper, färdigheter och andra till produktionsförmågan bidragande fysiska och psykiska egenskaper som förvärvats genom investeringar i form av bl.a. utbildning, träning och hälsovård. Redan Adam Smith framhöll utbildningens betydelse för individens produktivitet, men det var först Theodore W. Schultz som i början av 1960-talet närmare utvecklade begreppet humankapital och undersökte det empiriskt.
Litteraturanvisning

Sidor