Om mig

Camilla Batal/Anna Gustafsson Chen

Camilla Batal är kommunikationschef på Centrum för lättläst. Centrum för lättläst gör böcker, nyheter och information för människor som av olika skäl har lässvårigheter eller är otränade läsare. Fråga mig om böckerna från LL-förlaget, tidningen 8 SIDOR eller om Lättläst-tjänsten som hjälper till att göra information mer tillgänglig och även håller kurser i hur man skriver lättläst.

Anna Gustafsson Chen arbetar på Talboks- och punktskriftsbiblioteket, en myndighet som producerar talböcker, punktskriftsböcker och taktila böcker för personer med olika former av läsnedsättning.

My previous answers

Vem har egentligen en läsnedsättning?

3 oktober 2012 - 12:30

Det finns flera olika grupper som har rätt att låna talböcker. Det gemensamma är att personen ska ha en funktionsnedsättning som gör att han eller hon inte kan läsa tryckt text. Exempel på funktionsnedsättningar som kan ge rätt att låna talböcker är: synskada, utvecklingsstörning, dyslexi, ADHD/DAMP och olika psykiska funktionsnedsättningar. Det kan också handla om att man har muskelsvaghet som gör det omöjligt att hålla i en bok. Man kan även ha en tillfällig funktionsnedsättning som gör en talboksberättigad, om man tex är konvalescent efter en allvarlig operation.