Om mig

Åsa B Nilsson

Jag är bibliotekarie på Eslövs stadsbibliotek. Där jobbar jag främst med ämnena geografi, historia, etnologi, teknik och matematik. Jag är intresserad av samhälls- och miljöfrågor och lyssnar en hel del på radio - inte minst australiensiska Radio National.

My previous answers

Astronauters arbetsuppgifter i rymden

1 april 2014 - 16:56

"Arbetsuppgifterna i rymden är bland annat forskning och tekniskt underhåll av infrastrukturen i rymden. Under 2000-talet har de flesta bemannade rymdfärder gått till den Internationella rymdstationen (ISS), där en viktig uppgift varit ihopmonteringen av rymdstationens delar", står att läsa på http://sv.wikipedia.org/wiki/Astronaut

Frihet, jämlikhet och broderskap

1 april 2014 - 14:58

Nationalencyklopedin har följande förklaring:

"Frihet innebar bland annat att ingen skulle vara bunden av feodala regler och skråväsen.Jämlikhet gick ut på att alla människor hade samma värde och att lagarna skulle gälla på samma sätt för alla, till exempel att alla skulle betala skatt och att ingen skulle ha privilegier.

Broderskap handlade om att man ville bygga samhället på mänskliga relationer där alla förenades i en känsla av samhörighet. Alla skulle behandla varandra med respekt.

Sidor