Om mig

Åsa B Nilsson

Jag är bibliotekarie på Eslövs stadsbibliotek. Där jobbar jag främst med ämnena geografi, historia, etnologi, teknik och matematik. Jag är intresserad av samhälls- och miljöfrågor och lyssnar en hel del på radio - inte minst australiensiska Radio National.

My previous answers

Vad är näringsliv?

22 maj 2014 - 16:12

En kort förklaring av begreppet hittar du i Nationalencyklepedin:

näringsliv, sammanfattande benämning på de produktionsprocesser som genererar varor och tjänster för försäljning på en marknad. Näringslivet delas vanligen in i tre huvudnäringar: 1) jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske; 2) gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri; 3) kommersiella tjänster. Dessa huvudnäringar delas därefter in i enskilda näringsgrenar.

näringsliv. http://www.ne.se/kort/näringsliv, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-22.

Sidor