Anna Sofia Perotti

Jag arbetar som mångspråksbibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek. Jag ansvarar för inköp av vuxenmedier på andra språk än svenska, har många visningar för SFI, ansvarar för program inom mitt ämnesområde och jobbar även med lättläst.

My previous answers