Om mig

Anna Duberg

My previous answers

Gustaf af Geijerstams böcker på finska

9 februari 2012 - 13:14

På de svenska biblioteken verkar det inte finnas några böcker av Gustaf af Geijerstam på finska. På de finska biblioteken finns det däremot flera. Jag, som inte kan finska, har svårt att tyda vilka böcker det är, eftersom originaltiteln ofta saknas. Du klarar det nog bättre än jag! Sök på www.kirjasto.fi och välj Frank, samsökning i många bibliotek. Där hittar du en lång lista på författarens böcker. Om du sedan vill låna, så får du vända dig till ditt närmsta bibliotek och fråga om det går.

Sidor