Om mig

Ann-Sofie Hjernstedt

Jag arbetar på Lidköpings stadsbibliotek, där jag bland annat kör bokbussen. Jag läser det mesta, men ett av favoritområdena är fantasy. Jag ser gärna på film och är med i Lidköpings filmstudio.

My previous answers

Vad är skillnaden mellan positivism, humanism och pragmatism

8 oktober 2014 - 22:29

I Natur och kulturs ”Psykologilexikon” (utarbetad av Henry Egidius) fjärde utgåvan(2008) kan man bl a läsa följande om de olika teorierna:
Positivism är en ”filosofisk teori och allmän livssyn enligt vilken endast det säkert påvisade kan ligga till grund för bedömningar av vad som är sant och riktigt” (s. 525)
Pragmatism är en ”filosofisk åskådning enligt vilken kopplingen mellan teori och handling är avgörande för teorins sanning och handlingens giltighet. (s. 529)

Upplysningen

8 oktober 2014 - 15:08

Enligt Nationalencyklopedin är upplysningen en intellektuell strömning under senare delen av 1700-talet som hade sitt säte i Frankrike.  Filosofer och författare sökte skapa en sammanhängande och rationalistisk världsbild.
Du kan läsa mer om upplysningstiden i följande böcker:
Sveriges historia. 1721-1830 : [trädgårdskonst, ostindiefarare, naturaliekabinett, syre, upplysning ...]" (2011)
Signums svenska kulturhistoria, 1700-talet behandlas i två band, "Frihetstiden" (2006) och "Gustavianska tiden" (2007).

Etiska teorier - konsekvensetik och pliktetik

31 maj 2014 - 9:16

Hej
Vi har fått en liknande fråga tidigare här på Bibblan svarar om du följer den här länken kommer du till svaret i vårt arkiv:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-ar-skillnader-mellan-de-et

Vill du ha mer information kan du titta på följande länk som går till SO-rummet:
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral/etiska-teorier-och-normativ-etik

Sidor