Om mig

Ann-Sofie Hjernstedt

Jag arbetar på Lidköpings stadsbibliotek, där jag bland annat kör bokbussen. Jag läser det mesta, men ett av favoritområdena är fantasy. Jag ser gärna på film och är med i Lidköpings filmstudio.

My previous answers

Etiska teorier - konsekvensetik och pliktetik

31 maj 2014 - 9:16

Hej
Vi har fått en liknande fråga tidigare här på Bibblan svarar om du följer den här länken kommer du till svaret i vårt arkiv:
http://bibblansvarar.se/sv/svar/vad-ar-skillnader-mellan-de-et

Vill du ha mer information kan du titta på följande länk som går till SO-rummet:
http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/etik-och-moral/etiska-teorier-och-normativ-etik

Statskyrka i sverige

25 mars 2014 - 17:41

Enligt Nationalencyklopedin är en statskyrka "det slag av kyrkosamfund där staten har avgörande inflytande på lagstiftning, tjänstetillsättningar och ekonomi, antingen så att den världsliga makten har högsta myndighet också i andliga frågor eller genom att kyrkoregementet ligger hos statsöverhuvudet, som dock inte har någon prästerlig funktion."
Källa: http://www.ne.se/lang/statskyrka
På Svenska kyrkans hemsida finns följande frågor och svar att läsa om statskyrka:

Sidor